Het leven is geven en nemen. Dat zijn we ons allemaal bewust. Velen van ons hebben meegekregen dat wanneer je veel geeft, je ook veel zult ontvangen. Denk maar aan het spreekwoord: ‘wie goed doet, goed ontmoet.’ Toch ben ik van mening dat de balans tussen geven en ontvangen soms hopeloos ontregeld is. Er liggen dan ook kansen in het ontvangen. Hoe zit het met jouw balans tussen geven en ontvangen? En weet jij waarom ontvangen zo lastig kan zijn?

Het verschil zit in de beweging

In het geven reik je uit naar de ander. De beweging van geven is daardoor van je af gericht. Op het moment dat de ander positief reageert op dit gebaar, dan vervult jou dit met een goed gevoel.

Ondanks dat in het geven de indruk wordt gewekt dat je oog hebt voor de ander, kun je in het geven de ander toch eenvoudig op afstand houden en je hart sluiten.

Heel anders is de beweging bij ontvangen. De beweging hier is naar binnen gericht. Het betekent een moment van connectie maken met je eigen binnenwereld. Deze intimiteit kan angst oproepen. En wat dacht je van de controle die je moet loslaten? Want wat gebeurt er op het moment dat je ontvangt? Welke emoties, gevoelens komen er dan vrij? Kortom: ontvangen maakt je kwetsbaar.

Ontvangen gaat veel meer over jou 

Bij het ontvangen van een compliment of (nog groter) het ontvangen van liefde, komt het aan op de vraag: ‘ben ik de moeite waard?’. Zolang ik mezelf nog hoor zeggen bij een compliment: ‘Ja, deze jurk heb ik gekocht in de uitverkoop!’ of de bevestiging zoek: ‘vind je echt dat ik je gelukkig maak?’ blijft het lastig om oprecht te ontvangen! De twijfel die ik uitspreek zegt meer over het wantrouwen in mezelf dan dat deze gericht is op de ander.

Wanneer ik kan erkennen dat ik de moeite waard ben en ertoe doe, ben ik in staat om werkelijk te ontvangen. Ik creëer immers letterlijk ruimte in mezelf. Hiervoor zal ik ook oude pijn, taboes en overtuigingen moeten loslaten.

Taboes en overtuigingen blokkeren de boel

Onze cultuur kent nog altijd een calvinistische inslag. Er wordt verwacht dat je gewoon doet, want dan doe je al gek genoeg. Mocht je aangeven dat je complimenten ontvangen op prijs stelt, dan wordt dit al snel gezien als egoïstisch of dikdoenerij. Liever kiezen we ervoor onszelf weg te cijferen, in plaats van ruimte in te nemen om te kunnen ontvangen. Daar komt nog bij dat we er voor een ander zijn ook nobel en als sociaal wenselijk zien.

De ‘schrale’ overtuiging waar ik zelf veel last van heb gehad, luidt; voor wat hoort wat. Ontving ik een compliment of liefde dan ging ik al direct in de actie modus, want ik stond bij iemand in het krijt.

Tot slot kan het zijn dat je op cruciale momenten in je leven onvoldoende gezien of je gesteund wist.

Allemaal blokkades en ervaringen die zorgen dat het lastig is om te kunnen ontvangen.

Lijden zorgt voor schaamte

Zolang we ‘lijden’ in ons leven zien als iets dat moet, dan ligt de neiging om jezelf weg te cijferen op de loer. Het moeten ‘boeten’ en het leven lijdzaam ondergaan is niet echt bevorderlijk voor het ontwikkelen van het gevoel dat je de moeite waard bent. Met als gevolg dat we nog steeds schaamte en ongemak zullen ervaren bij het ontvangen van een compliment.

Kortom, tijd om aan de slag te gaan en meer aandacht te ontwikkelen voor het kunnen ontvangen. Want wat levert ontvangen je op? En hoe ga je dit oefenen?

De winst van het ontvangen

Wanneer je durft te ontvangen zul je merken, dat:

 • Je zelfcompassie toeneemt. Ontdekken dat je de moeite waard bent helpt je om minder kritisch en milder naar jezelf te leren kijken.
 • Je niet alleen de verbinding aan gaat met jezelf, maar ook de verbinding met de ander. Hoe mooi is dat.
 • Je een blijer en meer tevreden mens zult zijn.

De uitdaging voor jou om te onderzoeken

Let wel, geven en ontvangen horen in balans te zijn.

Wat ik aan jou wil vragen is, om de komende tijd eens te onderzoeken hoe de balans geven en ontvangen voor jou is.

 • Welk cijfer krijgt geven? En welk cijfer geef jij aan het kunnen ontvangen? Cijfer tussen 0 en 10.
 • Wat maakt het voor jou zo belangrijk om te geven?
 • Hoe ontvang jij een compliment? Hoe ontvang jij liefde?
 • Wanneer het gaat over het niet toelaten van liefde van de ander, dan ligt de oorzaak vaak dieper. Onderzoek dan eens welke cruciale momenten er in jouw leven zijn geweest waarin jij je niet gesteund of gezien hebt gevoeld?
 • Wanneer je ontvangt, wat neem je dan waar van binnen?
 • Welke lichamelijke reacties neem je waar tijdens het ontvangen?
 • Welke gedachten (belemmerende overtuigingen) heb je wanneer je ontvangt?
 • Ervaar je tijdens het ontvangen schaamte of kun je ook de verbinding met jezelf en de ander toelaten? Met andere woorden mag de ander jou zien en dus volledig ontmoeten?

Wanneer je graag nog meer inzicht wenst in je eigen patroon van geven en ontvangen dan begeleid ik je daar graag bij. Neem gerust contact op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.

Monique