Over

Als mens sta je sterker als je je eigen verhaal kent. Daar geloof ik in!

Als je weet waar je vandaan komt, wat je drijfveren, belemmeringen en pijnpunten zijn, dan kun je gerichter keuzes maken die bij je passen. En dat is belangrijk in tijden van verandering, of die nu je privéleven of werk betreffen. Zelfinzicht helpt je om nieuwe stappen te zetten. Om vol en stevig in het leven te staan en je te ontwikkelen.
Als coach en counselor begeleid ik mensen daar graag bij.

Je leert jezelf niet zomaar kennen. Daar is moed voor nodig én aandacht.

Als ik iets geleerd heb in mijn opleiding, werk en leven, dan is het dat we pijn als mens van nature omzeilen. Terwijl we allemaal een gemis of verdriet met ons meedragen. Een moment of periode dat je niet gezien of gehoord bent, dat je je anders bent gaan gedragen of van jezelf verwijderd bent geraakt, bijvoorbeeld.

Ga je daaraan voorbij, dan levert dat een wankel evenwicht op die je op sleutelmomenten in het leven – denk aan het verlies van een dierbare, een scheiding of een ontslag – uit het veld kunnen slaan.

Mijn overtuiging: durf je je levensloop, inclusief de ups en downs, recht in de ogen te kijken, dan levert dat juist kracht op.

Zeker in tijden dat het tegenzit, je onvrede voelt of wanneer je een andere weg wilt inslaan, maar niet weet welke. Dat zie ik dagelijks gebeuren in mijn praktijk en ik heb het ook zelf ervaren. Als kind uit een familie met pijnlijke verlieservaringen weet ik hoezeer verborgen verdriet je kan vormen. Hoe onmachtig het voelt om een dierbare niet te kunnen bereiken en hoe dat de patronen en loyaliteiten binnen het gezin bepalen.

Ik heb ondervonden hoe onuitgesproken emoties verbinding in de weg kunnen staan. Met jezelf en met anderen. Maar ik weet ook hoeveel het je brengt als je die negatieve ervaringen durft te zien en jezelf daardoor beter leert begrijpen.

Krijg je vat op je eigen verhaal en leer je er je lessen uit, dan verrijkt dat je heden.

Om een voorbeeld uit mijn eigen leven te noemen: mijn jeugd heeft me geleerd om tussen de regels door te lezen. Wat speelt er onder water? Wat wordt er niet gezegd, maar wel bedoeld? Sinds ik me daarvan bewust ben, zie en waardeer ik hoe die non-verbale communicatietechnieken mij tot op de dag van vandaag van pas komen.

Veerkracht kun je ontwikkelen door bewustwording.

Daar wil ik met mijn coaching en counseling dan ook aan bijdragen: dat mensen in tijden van persoonlijke of professionele verandering niet alleen staande blijven, maar ook een nieuwe balans vinden. Dat ze zich bewust worden van hun kwaliteiten, belemmeringen en verlangens en daarmee trouw leren zijn aan zichzelf.

In mijn begeleiding leer ik mensen te ontdekken: dit is wie ik ben, wat ik wil en waarvoor ik sta. Niets heeft een grotere impact op je welbevinden en ontwikkelkracht als dat, merk ik dagelijks in mijn praktijk.