Werkwijze

In mijn praktijk werk ik met een mix van werkvormen. Biografisch-, lichaamsgericht en ontwikkelingsgericht werken zijn de belangrijkste werkvormen.

Biografisch werken

Inzicht krijgen in je leven, betekent inzicht krijgen in jezelf. Het brengt rust en leidt tot een milder kijken. Gevoelens van somberheid en stress nemen af en je bent in staat keuzes te maken die bij jou passen.

Voor deze werkwijze zet ik verschillende creatieve werkvormen in, waaronder simpele schrijfopdrachten. Je ontdekt welke sleutelmomenten in je leven hebben bijgedragen tot wie je nu bent geworden, welke loyaliteitspatronen er zijn geweest of nog steeds zijn en wat jouw eigen waarden zijn. Je krijgt zicht op de innerlijke kracht die jij daaruit hebt ontwikkeld.

Lichaamsgericht werken

Ons lichaam liegt nooit. Er ligt een enorme wijsheid in ons lichaam. Luisteren naar die wijsheid betekent dat je meer vanuit je eigen intuïtie durft te handelen en je grenzen op tijd aangeeft. Je merkt dat je je vrijer en energieker voelt.

Door het inzetten van verschillende lichaamsgerichte oefeningen leer je te vertrouwen op je eigen lichaam. Te luisteren naar je intuïtie. Gevoelens en emoties nog meer te ervaren en signalen van stress te herkennen. Je wordt je ook bewust van de impact van je lichaamstaal (non-verbale communicatie) binnen communicatie.

Ontwikkelingsgericht werken

Elk mens heeft behoefte om zich te ontwikkelen. Ontwikkelen brengt je een stap dichter bij jouw doelen en je geeft daarmee een eigen betekenis aan je leven.

In het ontwikkelingsgericht werken staan steeds drie vragen centraal, te weten: wat wil ik behouden, wat wil ik toevoegen en wat wil ik loslaten. Deze vragen ga je onderzoeken en geven vorm aan je volgende stap.

Hoe gaan wij te werk?

We starten met een vrijblijvend intakegesprek. We maken kennis met elkaar en ervaren zo of er een klik is. Het wederzijds vertrouwen bepaalt voor een groot deel het succes. Ik maak een voorstel dat afgestemd is op jouw coachvraag, dat van de organisatie of het team. Als dit voorstel akkoord is, gaan we van start.

We onderzoeken jouw persoonlijke- of professionele ontwikkelingsvraag en formuleren een realistisch haalbaar doel. Op basis van dit doel maken wij een stappenplan. De coaching kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Naast de persoonlijke coachgesprekken is het mogelijk om van online coaching gebruik te maken. Ik werk tijdens het traject met praktijk opdrachten. De gesprekken kunnen in mijn praktijk, of op locatie bij jou op de werkvloer (on-the-job) worden ingepland.

professionaliteit Tarieven