TWEE MINUTEN STILTE VOOR JE EIGEN GESCHIEDENIS

Vandaag 4 mei staan we twee minuten stil bij de oorlogsslachtoffers of zij die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Mensen die zich hebben ingezet voor de vrijheid zoals wij die nu kunnen ervaren. Hoe lang en vaak sta jij stil bij jouw eigen geschiedenis? En wat kan deze jou vertellen? Wat heeft kennis van jouw eigen geschiedenis met vrijheid te maken? Twee minuten die je nodig hebt om dit te lezen.

Je persoonlijke geschiedenis gum je niet uit

We zijn geneigd het eigen verleden achter ons te laten. Als we willen omkijken, dan alleen graag naar de leuke en fijne herinneringen. ‘Gedane zaken nemen geen keer’, wordt er dan gezegd. In zekere zin klopt deze uitspraak. Dat wat in het verleden is gebeurd kun je niet meer veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je hier nu mee omgaat en daarvoor is kennis van je eigen geschiedenis nodig. Of je het leuk vindt of niet, je geschiedenis draag je met je mee en zit verweven in jouw identiteit en laat zien wie jij nu bent.

De noodzaak en het nut

Wanneer ik in mijn praktijk mensen vraag naar hun geschiedenis en hoe deze verband houdt met de coachvraag, dan is het antwoord meestal: “Ik heb een goede jeugd gehad. Ik kan mij geen pijnlijke momenten herinneren die van invloed zouden kunnen zijn op de vraag die ik nu heb.” Een dergelijk antwoord is te verklaren. Enerzijds omdat het vaak gaat om onbewuste patronen die niet direct gekoppeld worden aan het verleden en anderzijds spreekt hieruit de loyaliteit die er bestaat richting ouders/familie. Vastlopen op enig moment in je leven en die leiden tot een coachvraag vinden wel degelijk de oorsprong in jouw geschiedenis. Als het niet direct om aanwijsbare traumatische gebeurtenissen gaat, over welke invloeden hebben wij het dan?

Jij bent onderdeel van een systeem

Wanneer je geboren wordt, maak je deel uit van een systeem. Ouders dragen hun eigen geschiedenis en zijn hierdoor gevormd. In hun geschiedenis bevinden zich dromen, verlangens die zij niet altijd hebben kunnen realiseren. Jouw ouders nemen deze onvervulde wensen mee in de opvoeding. Als kind ben jij afhankelijk van de zorg van je ouders en dus loyaal aan hen. Wanneer kun jij je herinneren dat jouw wens plaats moest maken voor de wens van je ouders? Misschien wilde jij wel kunstschilder worden, maar vonden jouw ouders het belangrijk dat je geen kunstrichting zou kiezen omdat dit een onzekere toekomst zou inhouden. We zien hier een verlieservaring. Jij stopt een onvervuld verlangen in jouw rugzak.

Rugzak legen werkt bevrijdend

Een mooie metafoor om uit te drukken hoe onze geschiedenis zich manifesteert in ons gedrag, is de rugzak. Jouw geschiedenis draag je veelal onbewust met je mee. Een rugzak vol overtuigingen, normen en waarden, emoties, gevoelens, vreugde, pijn, verlangens, schuld en onschuld. Wanneer je deze rugzak leeg schudt, zul je versteld staan van de inhoud. Wat is nu het nut van dit leegschudden? Wanneer je alles uit de rugzak uitstalt, heb je de mogelijkheid te ontdekken wat daarvan bij jou hoort en wat overbodige ballast is. Misschien draag je de pijn of de verlangens van je ouders wel met je mee en horen die niet thuis in jouw rugzak. Je ontdekt dat ze jou belemmeren in plaats dat zij jou ondersteunen. Het kan ook zijn dat je overtuigingen hebt opgebouwd die jou nu niet meer passen. Ervaren wat niet van jou is en dit symbolisch teruggeven aan degene bij wie het hoort, werkt bevrijdend. Je geeft jezelf de erkenning aan wie je bent en wilt zijn.

Tips hoe kun jij naar jouw rugzak kunt kijken

  Tja, leuk denk je waarschijnlijk. Ik kan mijn rugzak leegschudden en dan? Hoe moet ik hier nu naar kijken? Hieronder een aantal biografische vragen die jou daarbij kunnen helpen. De antwoorden leiden wellicht tot het begrijpen van je overtuigingen, of maken duidelijk waar onvervulde verlangens vandaan komen. Let wel, ik heb een kleine greep gedaan uit de vragen die ondersteunend zijn om je geschiedenis beter te begrijpen. Wanneer je een compleet beeld wilt krijgen, zul je op meer levensgebieden vragen moeten stellen.

 • Onder welke omstandigheden ben ik geboren?
 • Welke plaats in de kinderrij, nam ik in en welke rol werd daarin van mij verwacht?
 • Welke ge- en verboden waren er? Golden deze voor iedereen of werd er onderscheid gemaakt?
 • Met wie van mijn ouders kon ik het beter vinden?
 • Hoe werden grenzen aangegeven?
 • Mocht ik andere behoeftes, mening hebben dan mijn ouders?
 • Welke spreekwoorden of uitspraken hielden mijn ouders mij vaak voor?
 • Wat werd er thuis over mij gezegd of gedacht t.a.v.: mijn eigenschappen, prestaties, mijn uiterlijk, mijn gevoelens, mijn intelligentie, mijn gedragingen, mijn toekomst.
 • Wat zeiden mijn ouders als ze kritiek op mij hadden?
 • Hoe werd er omgegaan met conflicten?
 • Hoe heb ik school en de middelbare school beleefd?
 • Maak de volgende zin af: er werd van mij gehouden als ik………
 • En: er werd niet van mij gehouden als ik …….

Wil je graag meer begrijpen van jouw geschiedenis en hoe deze van invloed is op wie jij nu bent, dan ben je van harte welkom in mijn praktijk. In het biografisch werken gaan we dieper in op jouw geschiedenis en je werkt dit uit in periodes van 7 of 10 jaar.

Je geschiedenis beter begrijpen helpt je bij het verder vorm geven van je toekomst!

Monique

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *